Min baggrund

Jeg er født i 1964. Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2001.

Jeg har arbejdet som psykolog siden 2001, bl.a. som krisepsykolog på Psykiatrisk Center, Ballerup, og som klinisk psykolog på kræftafdeling på Herlev Hospital, i Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning i Holbæk og på Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Jeg har haft privat praksis siden 2008, hvor jeg primært beskæftiger mig med individuel terapi, parterapi og supervision. Vedrørende supervision har jeg bl.a. haft opgaver i regi af bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors samt i pædagogisk og kommunalt regi.

Jeg har særlig erfaring med samtaler med mennesker, som oplever kriser i livet. Det kan være som følge af livstruende sygdom eller andre livsbegivenheder, der medfører tab og/eller forandring for den enkelte, parforholdet eller familien. Jeg har desuden mange års erfaring med samtaleterapi til personaler, som har været udsat for kritiske hændelser, stress eller anden form for belastning i forbindelse med deres arbejde.

Jeg har gennemgået kursus- og efteruddannelsesforløb indenfor bl.a. sorg- og kriseterapi, sundhedspsykologi, supervision og formidling, eksistentiel, systemisk og narrativ psykoterapi. Jeg prioriterer løbende relevant videreuddannelse og supervision.

Jeg er autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening.