Samtaleterapi

Livet er i stadig forandring og de fleste mennesker oplever på et eller andet tidspunkt problemer eller kriser, som kan være belastende og svære at håndtere alene. I en sådan situation kan samtaleterapi være det, der skal til for at finde ny mening og retning.

Psykologisk behandling kan foregå som individuel terapi, parterapi og familieterapi.

I individuel terapi tager vi udgangspunkt i din aktuelle livssituation og dét, du ønsker hjælp til. Vi kan tale om konkrete oplevelser fra dit liv, dine tanker, forestillinger, følelser og relationer til andre.

Formålet med samtalen er at skabe klarhed og forståelse, så du kan leve dit liv i overensstemmelse med de muligheder og ønsker, du har. Tidligere erfaringer og oplevelser kan inddrages i den udstrækning, du finder det meningsfuldt for forståelsen af din nuværende livssituation.

I par- og familieterapi vil fokus være på relationen imellem jer, de vanskeligheder I oplever, jeres indbyrdes kommunikation samt ønsker og mål for fremtiden.

Har du spørgsmål til, hvordan samtaleterapi kan hjælpe dig, eller ønsker du at bestille tid til en samtale, er du velkommen til at kontakte mig