Supervision, foredrag og undervisning

Supervision er et tilbud til professionelle og andre, som arbejder med mennesker i svære livssituationer. Supervision giver mulighed for at forholde sig undersøgende til arbejdsmæssige problemstillinger, påvirkninger og belastninger. Vi tager udgangspunkt i konkrete situationer fra deltagernes praksis. Supervisionens overordnede formål er at fremme faglig og personlig udvikling.

Supervision kan foregå individuelt eller i gruppe.

Jeg tilbyder foredrag og undervisning indenfor det psykologiske og sundhedspsykologiske fagområde til professionelle i sundhedssektoren, patientforeninger, private virksomheder og andre interesserede.

Har du forespørgsler eller særlige ønsker vedr. supervision, foredrag eller undervisning, er du velkommen til at kontakte mig og høre nærmere.