Psykologbistand til virksomheder

Flere og flere virksomheder vælger at interessere sig for medarbejdernes trivsel. Jeg tilbyder psykologhjælp til medarbejdere, som i en periode kan have behov for professionel hjælp til at håndtere personlige problemer eller kriser, arbejdsrelaterede belastninger eller vanskelige private livsomstændigheder.

En hurtig indsats fra virksomhedens side kan være med til at sikre, at medarbejderen får den nødvendige hjælp til at se nye muligheder og genfinde arbejdsglæden. Behandlingen kan være dækket, hvis medarbejderen har en sundhedsforsikring.

Jeg kan kontaktes for yderligere information eller indgåelse af aftale om samtaleforløb til medarbejder.